2 Isa pa, binuhay kayo ng Diyos, kahit patay kayo dahil sa inyong mga pagkakamali at kasalanan,+ 2 na ginagawa ninyo noon gaya ng mga tao sa sistemang ito,* + ayon sa kagustuhan ng tagapamahala na may awtoridad sa hanging* + umiimpluwensiya ngayon sa mga masuwayin. Kadagiti Taga-Efeso. D. Kleyn, PRCA Missionary Ang Pagbasa ng Kasulatan: Efeso 2:1-10 T. 62 – Subalit bakit ba ang ating magagandang gawa ay hindi maaaring ang buo o bahagi ng ating katuwiran sa harapan ng Diyos? Mga Taga-Efeso 2 Study the Inner Meaning ... 10 Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. Apocalipse 2:1-7 – CARTA À IGREJA DE ÉFESO. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Ang isa pang pagkakamali ng mga naniniwala na ang Gawa 2:38 ay nagtuturo na kinakailangan ang bawtismo sa kaligtasan ay ang tinatawag na "negative inference fallacy." Efeso. Mga pahina sa kategoryang "Mga pagpapaliwanag ng Florante at Laura" Ang kategoryang ito ay naglalaman lamang ng sumusunod na pahina. 2 Isa pa, binuhay kayo ng Diyos, kahit patay kayo dahil sa inyong mga pagkakamali at kasalanan,+ 2 na ginagawa ninyo noon gaya ng mga tao sa sistemang ito,* + ayon sa kagustuhan ng tagapamahala na may awtoridad sa hanging* + umiimpluwensiya ngayon sa mga masuwayin. 2 Kanayonanna, pinagbiagnakayo ti Dios nupay naibilangkayo idi a natay gapu kadagiti kamali ken basolyo.+ 2 Agbibiagkayo idi a kas iti sistema ti bambanag* daytoy a lubong,+ maitunos iti agturay iti autoridad ti angin,+ ti espiritu+ nga agtigtignay ita kadagiti annak ti kinasukir. We integrate process, digital and human dynamics to amplify and accelerate tangible progression, while from the start ensuring anchoring and sustainability of achievements. no copyright infringement for educational purposes only credit to the owners A cidade de Éfeso: O período profético da carta foi de aproximadamente entre aos anos 31 e 33 aos anos 98 a 100 de nossa era – porque Jesus não nasceu no ano 0 (zero). S. 62 – Dahil ang katuwiran na maaaring pagtibayin sa harapan ng hukuman ng Diyos kinakailangan ay ganap ang This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. EFESO Consulting is delighted to present our valued partners, whose skills and expertise ideally complement our depth of knowledge and capability in Improving your RESULTS TODAY and Securing your RESULTS FOR TOMORROW. * 3 Oo, kasama natin sila dati at namumuhay tayong lahat kaayon ng pagnanasa ng ating … Sa simpleng paliwanag, ito ang ideya na dahil ang isang pangungusap ay totoo, hindi tayo makasisiguro na ang lahat ng kasalungat ng pangungusap na iyon ay hindi totoo. Read the Bible free online. (translation: Tagalog… Liham sa mga Taga-Efeso. Era uma cidade da Ásia, considerada a porta de entrada para aquele continente. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Page 1 of 8 Araw ng Panginoon 24 ng Katekismong Heidelberg Rev. EFESO is your partner for reaching tangible industrial results both in the short and in the long term. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. Version Information.